Archishop

Při naší práci se setkáváme s mnoha lidmi od kterých se toho můžeme hodně naučit. Zároveň chceme poznávat nová teritoria a vnášet do naší práce svěží vítr nových poznatků.

Kombinace těchto dvou věcí nás vedla k myšlence založit platformu, které jsme začali říkat archishop. Chceme vybudovat zázemí pro propojování lidí spojených s architekturou, retailem a módním světem. Dát všem slovo a inspirovat všechny k novým způsobům jak uvažovat o interiérech obchodů a jejich fungování v této zemi.

Naší motivací je naučit se toho co nejvíce a posouvat hranice možného stále dál.