Architekti tělem i duší: dráhová cyklistika v Čechách

Pro významného developera prověřujeme možnosti stavebních pozemků. Jak postupovat, pokud uvažujete o koupi pozemku?

Poměrně často nás oslovují klienti, kteří si zakoupili nemovitost a u nás poptávají konkrétní návrh. Nicméně málokdo si uvědomuje, že ne všechny pozemky ve městech jsou zastavitelné, nebo že se na ně vztahují určité limity.

Jako architekti jsme si této problematiky samozřejmě vědomi a se všemi podmínkami klienty při naší práci seznámíme. Ostatně je to důležitá část formující vlastní podobu stavby.

Na druhou stranu developeři vědí, že podmínky v území bývají občas volnější a podléhají určitému subjektivnímu výkladu. V některých případech je tedy možné iniciovat změnu a proto nás naši klienti povolávají do zbraně, když vidí možnost a příležitost stávající území developovat, zde míněno ve významu původním – z anglického “develop”, tedy “rozvíjet”. Výjimkou není ani projekt pražského cyklodromu na Třebešíně. Česká Mekka dráhové cyklistiky!

Po krátkém pohledu do historie tohoto sportu zjistíme, že se v České republice těší velké oblibě, a dokonce se u nás pořádají turnaje evropské úrovně. Ty se konají právě na dráze, která leží nenápadně za zemním valem v pražské městské části. Ač bychom rádi navrhovali palác pro tuto naši královskou disciplínu, je potřeba stát nohama na zemi a uvědomit si, že za každým palácem stojí investor, který za jeho výstavbu zaplatí nemalé množství finančních prostředků.

V tomto projektu se developer spojil s místním cyklistickým klubem, který ovál spravuje. Toto spojení jsme vnímali jako podstatné a v mnohém ojedinělé – dvojice soukromých subjektů se chce podílet na rozvoji, který bude mít přínos hlavně pro městskou část.

Po analýze území zjišťujeme konkrétní limity území – stávající charakter zástavby, výškovou hladinu a její proměny, procento zastavění, koeficient zeleně apod. Rozšiřujeme si analýzy pro širší okolí a zkoumáme veřejný prostor, jeho kapacity, občanskou vybavenost, dopravní síť, místní rezervy.

Prostředí se nám pomalu otevírá. Začínáme formovat vlastní koncept návrhu. Stojíme před těžkým úkolem – spojení sportovní funkce městského významu a bydlení. K problému se stavíme čelem a při využití všech našich znalostí tvoříme.

Jsme nohama na zemi, skoro bychom řekli materialisté, proto při naší tvorbě v archicraftu navrhujeme varianty konceptu, které využívají komplementarity obou témat. Po komunikaci a prezentacích návrhů s klientem nastavujeme směr, který je důstojný, reprezentativní a dostupný finančně, legislativně i funkčně.

Výsledkem naší práce je obytný blok s veřejným prostorem věnovaný sportu, a to především cyklistice – unikát, který snoubí obě funkce v režimech každodenního dění i kulturních akcích různých měřítek. Prezentujeme výsledek formou tzv. studie využitelnosti – prezentace estetiky, ergonomie ale také tvrdých čísel, kterou klient použije pro další jednání s autoritami. A pokud se jim podaří najít společnou řeč, k projektu se rádi vrátíme a budeme jej rozvíjet v dalších fázích, o kterých si můžete přečíst naše předchozí články zde.

Pokud si chcete prověřit, co vše si budete moci na uvažovaném pozemku ve vysněné lokalitě dovolit, neváhejte se na nás obrátit.