Kanceláře a technologie

Jakým technologiím se budoucí kanceláře nevyhnou? Jak si poradit s nárustem home-office?

Koronavirová pandemie jasně ukázala, že práce z domova je možná v mnoha oborech. A to i v těch, kde to dříve zaměstnavatelé neumožňovali. Pod taktovkou rčení „všechno jde, když se chce“, nás čeká nárůst home-officů.

Převaha home office nehrozí

Naštěstí jsou lidé z podstaty sociální, nejsme schopni zůstat na jednom místě a v mnohém nás pracovní prostředí inspiruje k větší efektivitě a soustředění. Práce s rodinou a domácími mazlíčky za zády je prostě složitá. Home-office tak bude stále zabírat méně pracovních dní než fyzická přítomnost v kanceláři.

I tak musíme v kancelářích počítat s omezením osobního kontaktu a rozšířenému využívání videokonferencí. Co s prázdnými židlemi zaměstnanců, kteří právě pracují z domova? Jak využít velké zasedací místnosti, zejména když se vždy bude někdo účastnit online? Zároveň bude třeba vytvořit menší místnosti pro virtuální porady. To všechno budeme muset při návrhu budoucích kanceláří zohlednit.

Technologie jsou budoucnost

K tomu potřebujeme vyspělé technologie. Mobilní aplikace a bezklíčové vstupy, termokamery při vstupech do budov, motorické otevírání dveřních křídel, detektory prázdných pracovních míst. Prozatím jsou to drahá řešení, která mají ale v budoucnosti své místo.

Prozatím se tedy soustřeďme na komunikaci, jak na osobní, tak online. Odstraňme obavy z neosobních schůzek, telefonátů cizím lidem a hromadných videokonferencí. Jsou to mocné nástroje, které při správném používání ušetří mnoho času.