Studio archicraft a jeho hodnoty

Naše studio archicraft se zapojuje do řady architektonických soutěží. Jednou z nich byla architektonicko-urbanistická soutěž organizovaná v roce 2020 společností Penta. Jednalo se o vytvoření návrhu Rezidence Vysočany. Přestože byla veřejná soutěž přerušena, rozhodli jsme se náš projekt rozpracovat v návaznosti na hodnoty a cíle našeho ateliéru.

Silná identita konceptů

Máme autentický přístup a jdeme na dřeň. Odkrýváme hlubší význam věcí a nacházíme jim tu správnou roli v rámci projektů. Máme rádi atraktivní řešení a nebojíme se využívat nové postupy a materiály, když je to ve prospěch výsledku. Rádi pracujeme s členěním prostoru i geometrií a zajímá nás také projev vnitřní textury materiálů na jejich povrchu, tam se teprve ukazuje jejich pravdivost.

Náladu v prostoru tvoří mnoho aspektů. Mezi ně patří harmonie tvarů, odstínů i textur povrchů. Volíme unikátní materiál s rukopisem, kterým je způsob jeho zpracování a design. Každý materiál projeví svůj hluboký půvab teprve při správné volbě struktury povrchu, respektive jeho opracování, to je naše nikdy nekončící a hodně zábavná práce. Materiál využíváme v jeho surové podobě. Může jim být beton, kámen, měď, mosaz, masiv apod. Tapetám, lesklým lakům, šifonu a eloxovanému hliníku se vyhýbáme. Inovujeme tvarování v detailu, možnosti formátování i hledání povrchové úpravy. Prací s materiálem, inovací v řemeslech a jednotnou tonalitou dosahujeme silné identity konceptů.

Projekt v návaznosti na hodnoty a cíle našeho ateliéru

Vraťme se nyní zpátky k našemu návrhu Rezidence Vysočany. Její základní charakter jsme zvolili s ohledem na historii, lokální identitu a odkaz na minulost. Lokalita se nachází na pomezí Libně a Vysočan. Obě čtvrtě historicky spadají do industriální části Prahy. Na daném území se stavělo klasickou blokovou zástavbou. K tomuto způsobu se nyní vracíme. Pro obě lokality jsou také typické hustě zastavěné bloky s hybridním využitím. Zajímavostí je množství neostrých nároží a prázdných štítů. Industriální charakter nové rezidence byl tak jasnou volbou.

V návrhu navazujeme na tvorbu městského bloku na nároží vytvořením množiny solitérů. Chtěli jsme ukázat, že je možné respektovat urbanistické typologie ve svěžím úhlu pohledu. Pozvedáme zapamatovatelnost a zvyšujeme identitu místa podpořením jeho dominant.

Poloveřejný prostor vnitrobloku slouží jak pro obyvatele jako pěší zóna, tak i pro komunitní centrum umístěné v přízemí solitérního objektu, dotvářející důležitou roli místa pro lokalitu Vysočan i Libně.

Inovační myšlenka

Recyklace a upcyklace v architektuře byla naší hlavní inovační myšlenkou projektu Rezidence Vysočany od samého začátku. Rozhodli jsme se tak využít zdroje ze stávající stavby. Fasádu jsme tak vytvořili aplikací recyklovaného materiálu. Cihla je z bouraného objektu Masny a fasádní desky jsou vyrobeny z bouraného betonu. Prefabrikované dílce by byly vyrobené z cihlovo-betonové směsi, z hliněno-betonové směsi a z čistě betonové směsi, a to v dočasné dílně přímo na stavbě. Vizuálně atraktivní pro chodce je ručně pěchovaná skladba.

Více návrhů