Zbrusu nová řeporyjská sokolovna

Máme rádi smysluplné projekty. Jedním takovým bezesporu je přestavba řeporyjské sokolovny. Ta byla místními postavena svépomocí v 50. letech. Její stáří se na ní podepisuje a pomalu, ale jistě chátrá. Původní areál byl navíc řešen chaoticky a bez celkové koncepce. Její prostory již nevyhovují ani sportovcům, pro které je primárně určena. Je tu ovšem veliký potenciál. Sokolovna má totiž centrální polohu a mohla by pomoci Řeporyjím doplnit tolik chybějící komunitní funkci. To se nám líbí. Navrhli jsme tak novou moderní budovu sokolovny, která odpovídá dnešním požadavkům a která bude funkční i pro další generace.

Síla lví a vzlet sokolí

Sokol je v Česku jedna z nejznámějších neziskových organizací, která působí ve více než 1000 obcích po celé republice od velkých měst až po nejmenší obce. Právě v nich je sokolovna často jediným místem pro sportovní vyžití, setkávání místní komunity a pořádání kulturních akcí. Řeporyjská sokolovna čelí v současné době mnoha problémům a její zástupci začali jednat s nasazením sobě vlastním. Začátek revitalizace budovy dle našeho architektonického návrhu je naplánován na květen 2023. Dokončena by měla být v září 2024. Investice do nové sokolovny je odhadována na 110 milionů korun.

„Původním plánem byla rekonstrukce nevyhovujícího horního patra a části suterénu. Vzhledem k závěru statického i stavebně technického posouzení, který rekonstrukci tak velké části budovy z hlediska finančního i funkčního nedoporučoval, byl návrh změněn. Ten aktuální počítá s kompletním odstraněním původního objektu a výstavbou objektu nového při zachování stávajícího půdorysu," vysvětluje Eva Krejčiříková, členka výboru řeporyjského Sokola.

Materiál z demolice bude v maximální možné míře recyklován formou drcení cihel a betonu do monolitické směsi obvodového pláště a opětovným použitím dřevěných trámů a prken pro zastřešení vstupní části.

Plníme přání sokolů

Co od nového interiéru řeporyjští sokolové očekávají? Jednoduchý a elegantní prostor, který bude vyhovovat všem sportovním disciplínám. Velkým přáním byla realizace molitanové jámy, aby gymnastky mohly trénovat skoky. Doposud si musí pronajímat jiné haly a na tréninky dojíždět.

Místo zdravého těla a ducha opět ožije

Velkým úspěchem je výrazné rozšíření původního prostoru. Oproti stávající stavbě se celkový obestavěný prostor zvětší o téměř 3000 m 3 a podlažní plocha se také rozšíří, a to na necelých 2000 m2. Sokolovny od nepaměti byly místem pro setkávání se místních při nejrůznějších příležitostech. Multifunkční prostor umožní pořádání nejen sportovních, ale i kulturních akcí. Těmi jsou především plesy, divadelní představení, koncerty, karnevaly a další, které k životu obce neodmyslitelně patří.