Ze života archicraft II.

Druhý díl ze seriálu „Ze života archicaft“ nám představí práci senior architektů. Jak zapadají do archicraft rodiny? Co je jejich běžná denní náplň a proč jsou občas více mimo ateliér, než v něm? Podruhé otevíráme dveře do domova naší architektury.

Žít archicraft

Minule jsme vám ukázali, že i nejmladší kolegové jsou pro chod ateliéru nesmírně důležití. Aby se ale mohli na své profesní cestě něco přiučit, potřebují spolupracovat se zkušeným dohledem. Ten tvoří právě naši senior architekti, kteří vedou své vlastní projekty, jsou pravou rukou partnerům a ví, co se kde „šustne“.

Archicraft je zkrátka jeden stroj, který funguje jako celek. A pokud jsou junioři ozubená kolečka, senior architekti jsou olejem, který umožňuje plynulý a bezproblémový chod našeho soukolí a zaručují konstantě vysoce kvalitní výstupy.

Den v kůži senior architekta

Jednoduše by se dala naše denní náplň v roli senior architektů shrnout jako řízení projektů. Nic není ale tak jednoduché, jak se zdá, i náš den obsahuje spoustu malých, ale důležitých úkonů. Protože vedeme své vlastní projekty, je jen na nás, dobře rozdat karty našim kolegům. Průběh jejich práce i výsledky konzultujeme a společně hledáme ty nejlepší cesty. Celý tým archicraft diskutuje nejen nad celkovým návrhem, ale i nad detaily jako je např. přesný výběr materiálů nebo odladění nejmenších konstrukčních nuancí.


V archicraft tvoříme silnou architekturu s vlastním názorem. K tomu jako senior architekti potřebujeme znalost různých oborů – nejen samotné architektury. Proto navazujeme kontakty s dalšími specialisty ať už přes světlo, zvuk, konstrukce, užité umění či grafický design. Neméně důležité jsou znalosti z oblasti psychologie, sociologie, ekonomie, historie či ekologie, které se snažíme prohlubovat při každém novém projektu a snažíme se je předávat dál.


Zodpovídáme za čas a jeho distribuci napříč týmem, a proto po rychlé ranní administrativě následuje analýza projektu, kdy rozdělíme úlohy nejlépe vhodné pro jednotlivé role a charaktery našich kolegů a vrháme se dál do vlastního návrhu a koordinace. Často je nás potřeba na stavbě či v showroomu, a proto se k obědu dostáváme až cestou ze schůzky na schůzku, v autě. Jsme alfou a ve spolupráci s partnery také omegou. V atelieru se tak vídáme při průběžných konzultacích, kdy společně diskutujeme nad návrhem a atelier tak po odchodu klientů, často v pozdějších hodinách, také zavíráme.


SUPERSCHOPNOST: koordinuje tým, ví o navrhování téměř vše a umí dovést projekt do zdárného konce

Život archicraft zachytil na fotografiích Lukáš Legi. (www.lukaslegi.com)