BYTOVÝ DŮM STODŮLKY

2018-2021

V nové zástavbě Stodůlek bylo zadáním investora jak jinak než maximální využití potenciálu pozemku pro alernativní bydlení v bytech. Podařilo se nám nalézt cestu jak toto zadání bezezbytku respektovat a zároveň vytvořit silnou figuru. Velká péče je věnována soukromí venkovních ploch jednotlivých nájemních bytů a čistotě architektonických detailů.

zpět