EXPO Osaka 2025

Náš soutěžní návrh při EXPO Osaka byl ukázkou rozvahy nad udržitelností architektury na dočasné výstavě. V konceptu jde o otevřené nádvoří, jakousi předzahrádku, která výstavní prostory pavilonu rozšiřuje a jehož základní plochu tvoří udusaná hlína. Také samotný pavilon s návštěvnickou expozicí a dvěma restauracemi je v návrhu ateliéru archicraft vystavěn z místní hlíny v kombinaci s dřevěnými komponenty, jejichž zdroj by doporučili japonští experti. Náš tým tedy přišel s ideou co nejlokálnějšího řešení. Do Japonska by se transportovala jen plachta plus exponáty. Fyzické objekty by ale byly v menšině, důraz architekti kladli na promítání a vizuální efekty, připravené s ohledem na program a zastřešující téma. Tím by podle archicraft měl být folklór, jeho aktualizace a podtémata krajiny, řemesla, šetrnosti a pohádkovosti. Nakonec v návrhu hraje důležitou roli i sklo jako magnet návštěvníkovi pozornosti, v němž by byl zatavené označení pavilonu, keře jako poetická evokace krajiny.

Klient:
Česká republika
Místo:
Osaka, Japonsko
Soutěžní návrh:
2022