GREAT KEMERI BOG VISITOR CENTER

1. místo v mezinárodní soutěži 2018

S velkou radostí bychom na tomto místě chtěli oznámit, že archicraft vyhrál mezinárod-ní architektonickou soutěž v Lotyšsku pro tamní přírodní rezervaci GREAT KEMERI BOG. Celý tento příběh začal v roce 2018, když jsme si přečetli zadání, které jsme obdrželi z Lotyšska. Jsme velkými příznivci přírodních materiálů, funkčního a krásného designu. Zde byla příležitost uplatnit vše co vyznáváme - navrhovali jsme hlavní vstup do parku, který měl hrát několik rolí jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance rezervace tak, aby se tam všichni cítili dobře a zároveň abychom splnili vysoké nároky na účel celé stavby. Vyhráli jsme s návrhem, který splňoval vše co měl a podle poroty "jednoznačně vymezil a oddělil příjezdovou zónu od rezervace a tím vybudoval bránu do Great Kemeri Bog rezervace".

zpět